Javea, de perfecte huizenmarkt voor Nederlandse gezinnen

Ondanks de huidige pandemie blijft de internationale vastgoedsector booming en zullen woningen dit jaar duurder worden. Volgens een studie van Bloomberg Economics bestaat er in veel landen, waaronder Nieuw-Zeeland, Canada en Zwitserland een groot risico op een nieuwe vastgoedzeepbel. Dit lijkt in Spanje voorlopig nog niet aan de orde.

In deze blog concentreren we ons echter op de situatie in Nederland. Dit land maakt deel uit van het DNA van Eurojavea en kent ook een sterke stijging van de huizenprijzen, maar vanuit een heel andere achtergrond dan die van andere plaatsen in de wereld. Het is namelijk zo dat de vastgoedsector in Nederland de laatste jaren een ongekende schaarste aan aanbod kent.

Een van de factoren waardoor deze situatie is ontstaan is de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor mensen jonger dan 35 jaar. De Nederlandse regering heeft dit belastingvoordeel ingevoerd om jongeren te helpen hun eerste huis te kopen. Echter heeft deze maatregel het probleem verergerd, omdat veel van deze kopers al andere woningen bezitten. Deze vrijstelling van belasting geldt daarom niet voor huizen met een waarde van meer dan 400.000 euro.

Een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden is stikstof. Momenteel is het bij de aanbouw van de meeste nieuwbouwwoningen verplicht om onder het niveau van de door de Europese Unie vastgestelde stikstofemissie te blijven. Dit is een groeiend probleem zonder een duidelijke oplossing op korte termijn.

Dit alles heeft geleid tot een ongekende situatie op de vastgoedmarkt die nog maar net is begonnen. In feite hebben we te maken met één van de grootste prijsstijgingen in de Europese Unie en dit treft alle soorten gezinnen. Sommige gezinnen die huizen bezitten durven hun huis niet te verkopen, omdat ze bang zijn dat ze geen groter huis zullen vinden. Andere gezinnen met lagere inkomens hebben het ook moeilijk, omdat er geen aanbod is in sociale huurwoningen.

Toenemende vraag naar woningen

Volgens de Rabobank was er medio 2020 in Nederland een woningtekort van 330.000 woningen, ongeveer 4% van het totaal. De Nederlandsche Bank constateert dat dit de komende jaren verder zal oplopen, zozeer zelfs dat de Rabobank schat dat het tekort aan woningen in 2025 groter zal zijn dan 400.000 woningen, meer dan 5% van het nationale vastgoed.

Als we kijken naar deze toenemende schaarste en stagnatie voor zowel nieuwbouw als wederverkoop zullen de prijsstijgingen in de komende maanden aanhouden en zullen gezinnen, waarvan velen op zoek zijn naar grotere huizen, zich genoodzaakt voelen elders of zelfs in andere delen van de wereld op zoek te gaan naar een huis. Wat op dit moment het geval is in Javea, waar de vraag van Nederlandse kopers al begint te ontstaan. Geen wonder dus dat de vraag in de Valenciaanse Gemeenschap, vooral aan de Costa Blanca en in Javea, de laatste tijd sterk is toegenomen.

Omdat we zelf Nederlanders zijn, hebben wij bij Eurojavea altijd een ruime portefeuille van Nederlandse klanten die op zoek zijn naar een woning in onze omgeving. Wij kunnen u daarom helpen als u overweegt een woning in Javea te verkopen. Aan de andere kant, als u op zoek bent naar een goede mogelijkheid om in onze omgeving een huis te kopen, neem dan contact met ons op voor informatie over ons woningaanbod. Wij zullen u met plezier bijstaan en u ons beste advies geven.

*Deze blog is gebaseerd op het artikel van Vicente Nieves: El precio de la vivienda se dispara en plena crisis en Holanda ante una escasez “inédita” de inmuebles (De huizenprijzen rijzen in Nederland op het hoogtepunt van de pandemie de pan uit ten overstaan van een “ongekende” schaarste aan appartementen) in El Economista.

Stephan in 10 jan 2022